משנכנס אדר
מילים: שולחן ערוך
...מש...מש...מש
משנכנס אדר

משנכנס אדר מרבין, מרבין בשמחה
ונהפוך, ונהפוך, ונהפוך ונהפוך הוא

אשר ישלטו היהודים
המה בשונאיהם

משנכנס אדר, משנכנס אדר
מרבין, מרבין, מרבין בשמחה

,חייב אדם לבסומי, לבסומי, לבסומי
עד ד- עד דלא ידע
.עד דלא ידע


תן כתף

מלים: א. המאירי
לחן: מ. זעירא
,תן כתף, עצום את העיניים
.פורים לנו נשכח את הכל
,יש לך כאב, רמסהו ברגלים
:פתח את פיך ושירה בקול

,הה, הה, חפצנו נבצע
.נראה, נראה, נסים ונפלאות
,הה, הה , כולנו נשתגע
.נשיר נרקוד על אף כל הצרות
...תן, תן, תן
...תן כתף

שושנת יעקוב

מלים: פיוט לפורים
לחן: י. אדמון
,שושנת יעקוב צהלה ושמחה
.בראותם יחד תכלת מרדכי
תשועתם היית לנצח
.ותקוותם בכל דור ודור
.ברוך מרדכי היהודי


ששון ויקר

מלים: מגילת אסתר
לחן: נ. הירש
ומרדכי יצא מלפני המלך
,בלבוש מלכות ועטרת זהב
ומרדכי יצא מלפני המלך
.והעיר שושן צהלה ושמחה
,ליהודים היתה אורה ושמחה
אורה ושמחה וששון ויקר

כשנכנס אדר

מלים: נעמי שמר
באו ותראו מראה בלתי-רגיל
,כל העיר שוקקת מצהלות וגיל
על גבי ג'ירפה מרקד הפיל
.עם שודד-הים ובאוזנו עגיל

,מי ראה פה מלך ובידו שרביט
,מי ראה שכור שותה מן החבית
חצוצרה תוקעת זמר מבלבל
.והרעש הוא ממש בלתי-נסבל

חור כרפס ותכלת, בוץ וארגמן
,כל העיר זוללת את אזני-המן
איזה חג יפה ובלתי-מסודר
.ומצווה לשמוח כשנכנס אדר


יום טוב לנו

,יום טוב לנו
.חג פורים הוא חג גדול
.יחד כולנו נצאה במחול

,ברעשן נרעיש בקול
.רש - רש נסתובבה
,חג פורים הוא חג גדול
,רש - רש נסתובבה
,חג פורים הוא חג גדול
.יחד כולנו נצאה במחולליצן קטן נחמד
ליצן קטן נחמד
.רוקד עם כל אחד
ליצן קטן שלי
? אולי תרקוד איתי
? אולי, אולי, אולי תרקוד איתי

חג פורים

,חג פורים, חג פורים
,חג גדול לילדים
,מסכות , רעשנים
.שירים וריקודים
הבה נרעישה: רש רש רש
הבה נרעישה: רש רש רש
.הבה נרעישה: רש רש רש – ברעשנים

הליצנים עליזים

,ליצנים, ליצנים
,עליזים וצחקנים
רש - רש ברעשן
.קש - קש בקשקשן

שיר שלי תמיד עליז
.ואותי איש לא ירגיז
,פור-פור פורים טרלה
.חג שמח, חג נפלא

מלכת אסתר

,אני מלכת אסתר
,ועל ראשי יש זר
?יודעים אתם מי דודי
.מרדכי היהודי
לכולנו, לכולנו
,על ראשנו זר
אך אחת מאתנו
.היא מלכת אסתר
,אני הוא מרדכי
.ותכלת בגדי
אזני המן ורעשנים
.הבאתי לילדי
וגם אני אשיר
,הבאתי סוס אביר
את מרדכי היהודי
.ארכיב ברחוב העיר
אני פורים

אני פורים, אני פורים
,שמח ומבדח
הלא רק פעם בשנה
.אבוא להתארח
...ל... ל... ל

,הידד פורים, הידד פורים
,הכו תוף ומצלתיים
הו מי יתן ובא פורים
.לחודש לחודשיים
...ל... ל ... ל

אני ליצן בין ליצנים
.הכל אני יודע
ואם תרצו אראה לכם
.לקפוץ כמו צפרדע
... ל... ל... ל

,רבי פורים, רבי פורים
,אמור נא לי מדוע
מדוע לא יחול פורים
.פעמיים בשבוע
...ל... ל... ל

ליצנים

ליצנים קטנים אנחנו
.עליזים מאוד מאוד
מתנות היום שלחנו
.ועתה נצא לרקוד
לרקוד, לרקוד
.עתה נצא לרקוד

מסכות

זקן ארוך לי עד ברכיים
,שפם ארוך לי אמתיים
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה ח-ח-ח

קרניים לי קרני התיש
.שיניים לי שיני הליש
... היש צוהלת

מלפני צמה עם סרט
.מאחורי זנב תפארת
... היש צוהלת

נעמוד בתור

מלים: נתן אלתרמן
לחן: מזרחי
בצוע: ותיקי המטאטא
נעמוד בתור
מפנים ומאחור
נסדר לפי הכרס
ונשיר לנו שיר ערש
... בים, בים, בים

אחשוורוש תינוק
מסדר לו פיפא'קלוק
ושותה לו שם למטה
עם המן ועם וייזתא
... בים, בים, בים

וכטוב לבו
!אחשוורוש אמר לי: בוא
בוא חביבהל'ה כרכשתי
.ותאמר לגברת ושתי
... בים, בים , בים

שתאיר פנים
שתראה למוזמנים
לכולנו סאוה, סאוה
.את שמלת אמנו חוה
... בים, בים, בים

גלה, גלה, גלה, גל
זה היה אחד סקנדל
ושתי מחדרה ירדה
.וסדרה לו עדלא ידע
... בים, בים, בים

:היא אמרה לו כך
אויה תרח מתורח
עד מתי תשתה קוניאקים
.עם אותם הפסקודניאקים
... בים, בים, בום

אחשוורוש מובן
,נעשה שחור לבן
חמתו עוד לא שככה
.ואצלו בבטן ככה
... בום, בום

אז בא מרדכי
.ואמר למלך : די
באסתר עיניו שימה
,אין לה אבא, אין לה אמא
,יש לה - בום, בום , בום
,יש לה - בום, בום, בום

ומאז - אוש, אוש
.חג מהודו ועד כוש
ופקידי שושן יפקודו
.לעשות מכוש עד הודו
... בום, בום, בום

כיד המלך

מלים: מן המגילה
לחן: נעמי שמר
למגדול ועד קטן
משתה שבעת ימים
..בחצר גינת היתן המלך

והשקות בכלי זהב
וכלים מכלים שונים
..ויין מלכות רב כיד המלך

לכבוד פורים

המצילה כבר מצלצלת
.פתחו, פתחו נא את הדלת
הנה הולכות , הנה באות
.המסכות הנפלאות

לכבוד פורים, בנים בנות
,לשמוח הנה באנו
- המסכות על הפנים
.איש לא יכיר אותנו

בראש צועד הרעשן
:בקול גדול צורח
,אזני המן, אזני המן "
."
תנו לכל אורח

פורים לנו

היום פורים לנו
מחר יום חול
היום פורים לנו
מחר יום חול
אל צווה בפורים
.אזני המן אכול

אל צווה לשמח
היום עד בלי די
ולבלתי שכח
.גם עני אזי

אל צווה בפורים
.אזני המן אכול
אל צווה בפורים
.אזני המן אכול