עבודת חקר בנושא דמויות ציוניות חשובות


בשיתוף שיעורי "ציונות" (הרב רונן וסמדר) ולמידת חקר

קצת ציונות


היחס בין הווה לעבר הוא יחס משמעותי בתולדות כל אומה, ובפרט בתולדותיה של האומה הישראלית. דמויות מנהיגות חשובות היו לנו מאז ימי האבות ועד ימינו, כל אחת על פי מעלתה, עניינה והמורשת שהנחילה לנו.
אנו חלק מציבור הרואה במעשה הציוני של תקומת הארץ במאה השנים ועוד קצת האחרונות, נדבך משמעותי בדרך לגאולה השלימה. מתוך כך אנו רואים בדמויות המופת של הציונות, אלה שהגו, אלה שפעלו, אלה שעלו ואלה שנשארו לסייע מאחור, דמויות שיש מקום להכיר וללמוד ממורשתן.
המטרה המרכזית של העבודה הזו היא קצת "לחבר" אתכן להיסטוריה של דמויות ציוניות, מעבר למה שנלמד בכיתה, וגם להעלות את החומרים לרשת האינטרנט באמצעות הויקי, מה שיאפשר לגולשים אחרים להתרשם מחומרים בהם תעסוקנה ולהשתמש בהם.


הגדרת המטלה

נושא העבודה:
דמויות משמעותיות בתולדות הציונות מראשיתה עד הקמת מדינת ישראל

הסבר הנושא:
כל צמד בנות תבחרנה בדמות אחת לפי רצונן
ותכתובנה עליה ויקי, במסגרת שיעורי ל"ח.

שאלות החקר:
1. תעודת זהות של הדמות הכולל תאריכים חשובים בחייה, מקום הולדת ופטירה, השכלה ומפעלי חייה.
2. תארי את המציאות ההיסטורית בה חיה הדמות
3. תארי שלוש דילמות מרכזיות שניצבו בפני הדמות כיהודי/ה וציוני/ת
4. תארי שני דברים שהדמות חידשה בעולם הציוני
5. כתבי "כתב הגנה" על הדמות, שיכיל שני נימוקים מדוע הדמות היא כה חשובה.
6. כתבי ביקורת אחת על ההתנהלות של הדמות, שלדעתך הייתה צריכה להתנהג אחרת, וכיצד היה עליה להתנהג.


יום ו', כט' באייר, 18/5: בחירת דמויות

אסטרטגיית חיפוש מידע איתור וגישה

חיפוש מקורות מתאימים מרשת האינטרנט ומספריית בית הספר, (אנצקלופדיות, ספרים,מאמרים מכתבי עת).
ריכוז הפנייה למקורות בויקי
איסוף מקורות רלבנטיים
אפשר להיעזר בקישורים הנמצאים בדף מקורות מומלצים
יום ו', כט' באייר, 18/5: רישום ביבליוגרפיה ראשונית מוערת לויקי


שימוש במידע

מציאת מידע רלבנטי מתוך המקורות ועיבודו
ביבליוגרפיה:
1. על העבודה להיות מבוססת על מקורות באינטרנט ולפחות שלושה מקורות בדפוס.
2. המקורות צריכים להיות בעברית או באנגלית, אך הכתיבה תהיה בעברית.
3. יש להשתמש בסך הכל במינימום ששה מקורות שונים, ולציין בכל מקום את המקור ממנו שאבתן את הדברים ברשימה ביבליוגרפית על פי כללי הרישום המקובלים בנווה חנה. כמובן שניתן להוסיף.


מיזוג

כתיבת העבודה הסופית העונה לשאלות המחקר בוויקי
יום ו', טו' בסיוון, 1/6: כתיבת העבודה בוויקי
יום ה', י"ח בסיוון, 7/6: הגשה סופית של הפרויקטהערכה


לפני שתגישו את העבודות בדקו ש:

עניתי על כל הסעיפים שבהגדרת המטלה.
המידע שכתבתי מקיף וממצה את הנושא.
העבודה בנויה בסדר הגיוני ובפרופורציה נכונה.
כתבתי במילים שלי ולא רק בצעתי "העתק-הדבק".
ביצעתי בדיקת איות וגם הגהה.
כללתי ביבליוגרפיה בהתאם לכללים.

משוב עמיתים – קריאת 2 עבודות של צוותים מתוך הכיתה ומתן משוב במדור "דיון" בדפי הויקי


מועדים חשובים:

יום ו', כט' באייר, 18/5: בחירת דמויות
יום ו', כ"ט באייר, 18/5: רישום ביבליוגרפיה ראשונית מוערת לויקי
יום ו', טו' בסיוון, 1/6: כתיבת העבודה בויקי
יום ב',כ"א בסיוון, 7/6: הגשה סופית של הפרויקט