ברל כצנלסון
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9C_%D7%9B%D7%A6%D7%A0%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9F
מתוך ויקיפדיה- אודות חייו של ברל כצנלסון.

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=7777&str1=%D7%91%D7%A8%D7%9C+%D7%9B%D7%A6%D7%A0%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9F&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=0&y=0
מתוך אתר מטח- אודות חייו של ברל כצנלסון.

http://www.amalnet.k12.il/meida/history/hisi1099.htm
מתוך אתר עמל- על מנהיגי היישוב. דף קצר על חייו של ברל כצנלסון.

http://mop.ort.org.il/products/db/masa2/berl.htm
מתוך אתר אורט- דף מאוד קצר על חייו...

http://www.beitberl.ac.il/InfoPages/InfoPagesPreview.asp?ID=1571
מתוך אתר "בית ברל"- מידע בסיסי על חייו של ברל כצנלסו

http://www.jafi.org.il/education/100/hebrew/people/berl.html
אתר של הסוכנות היהודית- דף קצר.

http://ks.hinuch.net/web/katza/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A8%D7%9C+%D7%9B%D7%A6%D7%A0%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9F/
אתר של "החינוך ע"ש ברל כצנלסון"- אודות חייו של ברל כצנלסון.

http://www.archavoda.org.il/avodaarch/VirtualMuseum/vitrinaBerl.asp
ארכיון מפלגת העבודה- אודות ברל כצנלסון.

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-14614-MTQ2MTRfMTc0Njg1MjZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html
.מתוך אתראנציקלופדיית ידיעות אחרונות
.