פנחס רוטנברג

ביבליוגרפיה מוערת

*
http://www.bet-alon.co.il/info/people_details.php?people_id=73
תעודת זהות של רונברג מתוך מאגר המידע של בית יגאל אלון. כולל תמונתו.

http://www.israel-electric.co.il/bin/en.jsp?enDispWhat=Zone&enZone=History&enDispWho=History&enPage=WidePage&enDisplay=view
    • ההיסטוריה של חברת החשמל מתוך אתר חברת החשמל. כולל סקירות על המפעל של רוטנברג (כולל תמונות).
**
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
ערך פנחס רונברג מתוך ויקיפדיה - ערך קצר על חייו ופעלו כולל קישורים והפניות ביבליוגרפיות למקורות נוספים.